Kategorie

Odběr novinek


Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu . S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky. Odeslání objednávky potvrzuje Kupující, že se s těmito podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.akcni-figurky.cz je společnost Petra Drobná se sídlem Na Tržišti 152, 288 02 Nymburk, IČO: 71107606, zapsaná v živnostenském rejstříku.
Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 


Uzavření kupní smlouvy


Řádně vyplněná objednávka odeslaná prostřednictvím internetového obchodu www.akcni-figurky.cz, eventuálně objednávka učiněná telefonicky, je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.
Prodávající potvrdí obdržení objednávky prostřednictvím elektronické pošty a tímto akceptuje návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací objednávky. 
Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku
Spotřebitel má možnost vrácení zakoupeného zboží do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu. K takovému odstoupení od kupní smlouvy je třeba projev vůle spotřebitele. Za projev vůle spotřebitele se považuje zaslání zakoupeného zboží na adresu Akcni figurky, Na Tržišti 152, 288 02 Nymburk. Vrácení zakoupeného zboží není možné v prodejnách Akcni figurky Partner. Vrácení peněz bude uskutečněno bankovním převodem nebo zasláním složenkou nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení spotřebitele od smlouvy dle tohoto ustanovení je prodávající povinen uhradit i náklady spojené s doručením zásilky na adresu spotřebitele. 
Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již použito. Zboží musí být vráceno v originálním nepoškozeném obalu. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.


Doprava


Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, hradí kupující. Tyto náklady se řídí aktuálně platným ceníkem zveřejněným na internetových stránkách www.akcni-figurky.cz. Kupujícímu je zboží dopraveno buď smluvním dopravcem nebo na zvolenou pobočku prodávajícího uvedenou na webu Akcni figurky v seznamu odběrných míst.
Zboží je obvykle odesláno do 2 dnů po obdržení platby a je dodáváno prostřednictvím České pošty, PPL nebo UPS s možností sledování a pojištění. Pokud dáváte přednost doručení jiným přepravcem, tak nás prosím kontaktujte před volbou této metody. Přepravní poplatky zahrnují manipulaci a balné, jakož i náklady na poštovné. Manipulační poplatky a přepravné se liší v závislosti na celkové hmotnosti zásilky. Doporučujeme vám seskupit položky v jedné objednávce. Boxy jsou dostatečně dimenzovány a vaše zboží je dobře chráněno.


Platební podmínky 


Dobírka 
Peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli nebo na poště.


Bankovní převod 
Po vytvoření objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) je kupující přesměrován na bezpečnou platební bránu banky, kde kupující zadá potřebné údaje pro platbu. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.


PayPal 
Po vytvoření objednávky je kupující přesměrován na bezpečnou platební bránu PayPal, kde zadá potřebné údaje. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.


Platební karty 
Po vytvoření objednávky je kupující přesměrován na bezpečnou platební bránu banky, kde zadá potřebné údaje. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.


Hotově při osobním odběru
Zboží zaplatí kupující v hotovosti při převzetí zboží na pobočce prodávajícího. Informaci o zboží připraveném k odběru inormuje kupujícího prodávající prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy. 


Záruka a reklamace


Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí spotřebitelem nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně. Reklamaci není možné uplatnit na prodejnách Akcni figurky Partner. K reklamaci je vždy třeba připojit popis vady, kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě) a kontakt na kupujícího.

Postup při podání řádné reklamace:
Jde-li o odstranitelnou vadu, má spotřebitel právo na bezplatné a včasné odstranění vady, případně na výměnu vadného zboží. 
Jde-li o neodstranitelnou vadu bránící v řádnému užívání zboží, má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.
Jde-li vady neodstranitelné a kupující nepožaduje-li výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Reklamace včetně vady bude vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne jinak. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.


Ceny a akční nabídky


Akční nabídky, určené pro síť našich kamenných obchodů, nelze uplatnit ve virtuálním obchodě a naopak.


Věrnostní program


Prodávající provozuje nad rámci svých kamenných prodejen a e-shopu věrnostní program Královský klub Akcni figurky. Tento program se řídí pravidly klubu.
Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem.


Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky uvedené na webu Akcni figurky.cz platí v den odeslání elektronické objednávky (kupní smlouvy) a kupující je jimi po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se dohodli, že se jejich práva a povinnosti řídí obchodním zákoníkem v platném znění.
Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:732 547 789

Kontakt na naši zákaznickou linku